Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica

Memoriál Ing. Lamberta Jokla

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Slovenská poľovnícky zväz, regionálna organizácia Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a Strednou odbornou lesníckou školou v Banskej Štiavnici, zorganizovali XXXVI. ročník verejnej streleckej súťaže Zlatá puška mesta Banská Štiavnica v GM – 800 a II. ročník memoriálu Ing. Lamberta Jokla v OS – 80.

Dňa 31.08.2014 sa na strelnici Drieňová uskutočnil, ako sme už spomenuli XXXVI. ročník „Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica“ a II. ročník „Memoriálu Ing. Lamberta Jokla“. Počasie nášmu zámeru neprialo a to prikladáme ako hlavný dôvod nízkej účasti v oboch súťažných kategóriách. Do kategórie GM-800 sa zaprezentovalo 19 pretekárov a do kategórie OS – 80 sa zaprezentovalo 12 pretekárov. Aj napriek nízkej účasti bola prezenčná listina predzvesťou vysokých bodových výsledkov a streleckých súbojov.

 Po ukončení preteku v obidvoch kategóriách boli dosiahnuté nasledovné  výsledky:

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica:

Vzhľadom na skutočnosť, že traja strelci po základnej časti dosiahli výsledok 796 b. z 800 muselo vedenie preteku pristúpiť k rozstrelu v zmysle streleckého poriadku. Po rozstrele na terč diviaka sa v trojminútovom limite rozhodlo o nasledovnom poradí.

Výsledková listina GM -800:

Miloslav Jánoš                          796 b. 1. – miesto

Ing. Róbert Láska                    796 b. 2. – miesto

Martin Zelem                           796 b. 3. – miesto

Memoriál Ing. Lamberta Jokla:

Výsledková listina OS -80:

Igor Nekoranec                                    74 b.

Igor Solnica                                           73 b.

RNDr. Peter Kaššák                            70 b. po rozstrele

Traja najlepší memoriál Ing. Lamberta Jokla

V kategórii GM-800 dosiahlo sedem strelcov hodnotenie „Majster streľby“, päť pretekárov s dosiahnutým výsledkom získalo I. výkonnostnú triedu v streľbe, traja II. výkonnostnú triedu a traja strelci III. výkonnostnú triedu. V kategórii OS-80 dosiahli štyria strelci výsledok  I. výkonnostnej triedy v streľbe, piati II. výkonnostnú triedu a dvaja strelci III. výkonnostnú triedu.

Na záver by sme radi poďakovali strelcom za preukázanú disciplínu, rozhodcom za ich pohotové a správne rozhodovanie, všetkým organizátorom a sponzorom za ich podporu pri zorganizovaní XXXVI. ročníka „ Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica a II. ročníka Memoriálu Ing. Lamberta Jokla.

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom vyjadruje ešte raz poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica, Memoriálu Ing. Lamberta Joklaza finančnú či materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom  zabezpečení tohto podujatia. Vďaka patrí sponzorom: Mestské lesy spol. s r.o. Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Žiar nad Hronom, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Snack bar PAPUČA – Peter Linder, ViOn-LG s.r.o..

SAM_3072

Výsledková listina GM – 800

Výsledková listina OS – 80

 

Spracoval Ing. Miroslav Garaj

Tento obsah bol zaradený v Novinky, Podujatia, Správy a Informácie, Strelectvo. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.