Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla – 2014

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom

v spolupráci s

Mestským úradom Banská Štiavnica, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica

a RgO SPZ Žiar nad Hronom

usporiadajú

XXXVI. ročník verejnej streleckej súťaže

„ZLATÁ PUŠKA

MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“

v malokalibrovom štvorboji M – 800

a

„ Memoriál Ing. Lamberta Jokla“ 

 v OS 80

dňa 31. augusta 2014

na strelnici SOŠL – Drieňová pri Banskej Štiavnici

 

Organizačný výbor:

Predseda:                              Ing. Slavomír Kicko

predseda OPK

Riaditeľ                                  Ing. Ladislav Kružič st.

člen  streleckej komisie OPK

Hlavný rozhodca                    Róbert Gazdík

Rozhodcovia                          členovia streleckej komisie

Pokladník                                Ing. Garaj Miroslav

Lekárska služba                     MUDr. Kindernay Daniel

 

Propozície:

            Súťaž „ Zlatá puška mesta Banská Štiavnica“ sa uskutoční dňa: 31. augusta 2014 nasledovne:

–        M 800

–        OS 80

Súťaž sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku a týchto propozícií za každého počasia. Predaj nábojov na strelnici nebude zabezpečený. Cesta na strelnicu z Banskej Štiavnice vedie smerom na Banský Studenec, za Arborétom vpravo, označená smerovkou „ STRELNICA“

Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo po dohode s hlavným rozhodcom včas oznámi pretekárom.

Súťaž družstiev v M – 800 sa uskutoční len za účasti minimálne päť družstiev.

Hodnotenie súťažiacich:

súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach v každej disciplíne v celkovom poradí, obdržia hodnotné ceny;

– v prípade veľkého počtu pretekárov na OS si organizačný výbor vyhradzuje právo obmedziť počet pretekárov po odstrieľaní druhej položky, do tretej a štvrtej položky maximálne 12 najlepšie umiestnených strelcov bez nároku na vrátenie podielu;

ČASOVÝ ROZPIS:

Nedeľa dňa 31.08.2014

od 7.00 hod. do 8.00 hod. – prezentácia súťažiacich

od 7.15 hod. do 8.45 hod. – tréning a vylosovanie poradia

9.00 hod. – začiatok súťaže

15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov s cenami

Rozsah súťaže:

a.) Strelecké disciplíny guľové:

– líška sediaca redukovaná: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút,   povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v ľahu

– srnec redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč;

– kamzík redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji o voľne postavenú tyč;

– diviak redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji bez opory;

b.) Broková disciplína na asfaltový terč:

– strieľa sa na oblúkovom strelišti na 4 x 20 asfaltových terčov;

Vklady strelcov:

GM – 800

tréning                                                                                   1 ,- €

pretek                                                                                    15 ,- €

družstvo                                                                                 2 ,- €

 

OS – 80

tréning                                                                                   5 ,- €

pretek                                                                                    20 ,- €

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Ing. Miroslav Garaj

Vedúci kancelárie OPK Žiar nad Hronom