Odborný seminár k zákonu č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Obvodná poľovnícka komora v Žiari nad Hronom v spolupráci s OLÚ v Žarnovici, plánujú zorganizovať odborný seminár zameraný na nový zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2009 a jeho novelizáciu účinnú od 1. 7. 2013. Seminár bude zameraný najmä na odlišnosti nového zákona a  zákona č. 23/1962 a je určený širokej poľovníckej verejnosti, pre radových poľovníkov na rozšírenie si svojich vedomostí potrebných v poľovníckej praxi.

 

 Prosíme Vás, aby ste vo vašej poľovníckej organizácii zistili záujem poľovníkov o účasť na vyššie uvedenom seminári a Vaším prostredníctvom nahlásili na kanceláriu OPK  ZH (Ing. Garaj) prípadný záujem členov v termíne do 25.09.2013.

Prednášajúci:

Ing. Marika Ďuricová, – Obvodný lesný úrad Žarnovica, (Ing. Miroslav Garaj, – Obvodná poľovnícka komora  v Žiari nad Hronom),

Ing, Jana Hudecová – Obvodný lesný úrad Žarnovica, (Ing. Peter Kicko, OLÚ v Žarnovici)

 

Termíny a miesto konania:

Miesto konania : zasadačka Obvodného lesného úradu v Žarnovici

Termíny konania : Budú upresnené po sumarizácii návratiek jednotlivých poľovníckych organizácií do 05.10.2013. Predpoklad – október, november  2013.

Cena:  5,-  € s DPH/ os.

 

 

 

            Vopred ďakujeme za spoluprácu.

 

Ing. Slavomír Kicko

predseda OPK

Odborný seminár k zákonu č. 2742009 Zz o poľovníctve

Tento obsah bol zaradený v Novinky, V poľovníctve. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.