MIMORIADNE POVOLENIE LOVU RATICOVEJ ZVERI

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pracovisko Žarnovica, povoľuje:

mimoriadny lov

týchto druhov zveri:

– jeleň lesný:

– všetky vekové triedy v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– jelienča – v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– danielia zver:

– všetky  vekové triedy v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– danielča – v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– muflón lesný:

– všetky vekové triedy v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

– muflónča – v termíne od 16.01.2016 do 15.02.2016 vrátane;

Mimoriadne povolenie lovu je platné vo všetkých poľovných revíroch v územnej pôsobnosti Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru.

Príloha:

Mimoriedne povolenie lovu zveri

Jelenia zver

Tento obsah bol zaradený v ., Novinky, Správy a Informácie. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.