Kvóta lovu vlka dravého 2015/2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ zákon o poľovníctve“):

určuje

ročnú kvótu lovu vlka dravého ( Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2015/2016 pre územie Slovenskej republiky v celkovom počte 90 jedincov, z toho pre:

Banskobystrický kraj 25 jedincov

Žilinský kraj 24 jedincov

Prešovský kraj 28 jedincov

Košický kraj 12 jedincov

Trenčiansky kraj 1 jedinec

Podmienky lovu vlka dravého (Canis lupus) prikladáme v prílohe.

vlk-dravy--5-

Príloha:kvóta lovu vlka dravého 2015_2016