I. výročná konferencia OPK Žiar nad Hronom

V zmysle pokynu zaslaného kanceláriou Slovenskej poľovníckej komory č. 657/2014 zo dňa 23.7.2014 Vás pozývame na výročnú konferenciu Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom, ktorá sa bude konať dňa 15.10.2014 v budove UPSVaR v Žarnovici, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica ( zasadačka na I. poschodie).

Pozvánka a program I. výročnej konferencie OPK Žiar nad Hronom 1 .strana

Pozvánka a program I. výročnej konferencie OPK Žiar nad Hronom 2 .strana