Archívy kategórie: Strelectvo

41. ročník Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a 7. ročník Memoriál Ing. Lamberta Jokla

           Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom


v spolupráci s

Mestom Banská Štiavnica

Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica

Slovenským poľovníckym zväzom, regionálnou organizáciou Stredné Pohronie

 

usporiadajú

41. ročník verejnej streleckej súťaže

„ZLATÁ PUŠKA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“

               v malokalibrovom štvorboji M – 800

a

7. ročník „ Memoriálu Ing. Lamberta Jokla“

       v OS 80

 

dňa 25. augusta 2019

na strelnici SOŠL – Drieňová pri Banskej Štiavnici

 

Organizačný výbor:

Predseda:                             Ing. Slavomír Kicko – predseda OPK

Riaditeľ :                               Róbert Gazdík – predseda  streleckej komisie OPK

Hlavný rozhodca:                 Ing. Ladislav Kružič – člen streleckej komisie pri OPK

Rozhodcovia:                       členovia streleckej komisie

Pokladník:                            Ing. Lucia Jančeková

Lekárska služba:                  MUDr. Alexandra Kundisová

 

ČASOVÝ ROZPIS:

Nedeľa dňa 25.08.2019

od 7.00 hod. do 8.00 hod. – prezentácia súťažiacich

od 7.15 hod. do 9.00 hod. – tréning a vylosovanie poradia

                          9.15 hod. – začiatok súťaže

                        15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov a cien

 

 Popis disciplín a podmienky:

a.) Strelecké disciplíny guľové: M – 800

– líška sediaca redukovaná: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút,   povolená optika bez obmedzenia, poloha v ľahu

– srnec redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč;

– kamzík redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji o voľne postavenú tyč;

– diviak redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji bez opory;

 

b.) Broková disciplína na asfaltový terč: OS – 80

– strieľa sa na oblúkovom strelisku na 4 x 20 asfaltových terčov;

– farba asfaltových terčov, ktoré budú v súťaži použité  – oranžová farba;


S pozdravom Ing. Jančeková

Strelecké podujatia 2019

Strelecké podujatia:

04.05.2019 – Kontrolné streľby

05.05.2019 – Kontrolné streľby

11.05.2019 – Kontrolné streľby

12.05.2019 – Regionálne majstrovstvá v streľbe OPK Žiar nad Hronom

24.08.2019 – Kontrolné streľby – náhradný termín

25.08.2019 – 41.ročník Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica a 7. ročník memoriálu Ing. Lamberta Jokla


Zmena termínov možná v priebehu roka.

 

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a Memoriál Ing. Lamberta Jokla 2016

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom

v spolupráci s

Mestom Banská Štiavnica

Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica

Slovenským poľovníckym zväzom, regionálnou organizáciou Žiar nad Hronom

usporiadajú

XXXVIII. ročník verejnej streleckej súťaže

„ZLATÁ PUŠKA

MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“

v malokalibrovom štvorboji M – 800

a

4. ročník „ Memoriálu Ing. Lamberta Jokla“

 v OS 80

dňa 28. augusta 2016

na strelnici SOŠL – Drieňová pri Banskej Štiavnici

 

 

Organizačný výbor:

 

Predseda:                                 Ing. Slavomír Kicko   –   predseda OPK

Riaditeľ                                   Róbert Gazdík – predseda  streleckej komisie OPK

Hlavný rozhodca                    Ing. Ladislav Kružič st.

Rozhodcovia                          členovia streleckej komisie

Pokladník                                Ing. Miroslav Garaj

Lekárska služba                     MUDr. Daniel Kindernay

 

Propozície:

            Súťaž „ Zlatá puška mesta Banská Štiavnica“ sa uskutoční dňa: 28. augusta 2016 nasledovne:

  • M 800
  • OS 80

Súťaž sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku a týchto propozícií za každého počasia. Predaj nábojov na strelnici nebude zabezpečený. Cesta na strelnicu z Banskej Štiavnice vedie smerom na Banský Studenec, za Arborétom vpravo, označená smerovkou „ STRELNICA“

Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo po dohode s hlavným rozhodcom včas oznámi pretekárom.

Súťaž družstiev v M – 800 sa uskutoční len za účasti minimálne päť družstiev.

 

 

 

 

Hodnotenie súťažiacich:

súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach v každej disciplíne v celkovom poradí, obdržia hodnotné ceny;

– v prípade veľkého počtu pretekárov na OS si organizačný výbor vyhradzuje právo obmedziť počet pretekárov po odstrielaní druhej položky, do tretej a štvrtej položky maximálne 12 najlepšie umiestnených strelcov bez nároku na vrátenie podielu;

 

ČASOVÝ ROZPIS:

Nedeľa dňa 28.08.2016

 

od 7.00 hod. do 8.00 hod. – prezentácia súťažiacich

od 7.15 hod. do 9.00 hod. – tréning a vylosovanie poradia

9.15 hod. – začiatok súťaže

15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov s cenami

 

Rozsah súťaže:

 

a.) Strelecké disciplíny guľové:

 

– líška sediaca redukovaná: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút,   povolená optika bez obmedzenia, poloha v ľahu

 

– srnec redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč;

 

– kamzík redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji o voľne postavenú tyč;

 

– diviak redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika bez obmedzenia, poloha v stoji bez opory;

 

b.) Broková disciplína na asfaltový terč:

– strieľa sa na oblúkovom strelišti na 4 x 20 asfaltových terčov;

 

Vklady strelcov:                                                         M- 800                        OS – 80 ________________________________________________________________

 

tréning                                                                        1 ,- €               5 ,- €

pretek                                                                         15 ,- €             20 ,- €

družstvo                                                                     2 ,- €

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Príloha:

Propozície – Zlatá puška a Memoriál ing. Lamberta Jokla – 1 strana

Propozície – Zlatá puška a memoriál Ing. Lamberta Jokla – 2 strana

 

 

 

Strelecké podujatia na rok 2015

Strelecké podujatie OPK Žiar nad Hronom na rok 2015:

02.– 03.05.2015 – Praktická príprava uchádzačov o poľ. lístok Brok + Guľa

09.05.2015 –  Kontrolné streľby

10.05.2015 – Regionálne majstrovstvá v streľbe OPK Žiar nad Hronom

16.– 17.05.2015 – Kontrolné streľby

05.09.2015 – Kontrolné streľby – NT

06.09.2015  – Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica

Memoriál Ing. Lamberta Jokla

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Slovenská poľovnícky zväz, regionálna organizácia Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a Strednou odbornou lesníckou školou v Banskej Štiavnici, zorganizovali XXXVI. ročník verejnej streleckej súťaže Zlatá puška mesta Banská Štiavnica v GM – 800 a II. ročník memoriálu Ing. Lamberta Jokla v OS – 80.

Dňa 31.08.2014 sa na strelnici Drieňová uskutočnil, ako sme už spomenuli XXXVI. ročník „Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica“ a II. ročník „Memoriálu Ing. Lamberta Jokla“. Počasie nášmu zámeru neprialo a to prikladáme ako hlavný dôvod nízkej účasti v oboch súťažných kategóriách. Do kategórie GM-800 sa zaprezentovalo 19 pretekárov a do kategórie OS – 80 sa zaprezentovalo 12 pretekárov. Aj napriek nízkej účasti bola prezenčná listina predzvesťou vysokých bodových výsledkov a streleckých súbojov.

 Po ukončení preteku v obidvoch kategóriách boli dosiahnuté nasledovné  výsledky:

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica:

Vzhľadom na skutočnosť, že traja strelci po základnej časti dosiahli výsledok 796 b. z 800 muselo vedenie preteku pristúpiť k rozstrelu v zmysle streleckého poriadku. Po rozstrele na terč diviaka sa v trojminútovom limite rozhodlo o nasledovnom poradí.

Výsledková listina GM -800:

Miloslav Jánoš                          796 b. 1. – miesto

Ing. Róbert Láska                    796 b. 2. – miesto

Martin Zelem                           796 b. 3. – miesto

Memoriál Ing. Lamberta Jokla:

Výsledková listina OS -80:

Igor Nekoranec                                    74 b.

Igor Solnica                                           73 b.

RNDr. Peter Kaššák                            70 b. po rozstrele

Traja najlepší memoriál Ing. Lamberta Jokla

V kategórii GM-800 dosiahlo sedem strelcov hodnotenie „Majster streľby“, päť pretekárov s dosiahnutým výsledkom získalo I. výkonnostnú triedu v streľbe, traja II. výkonnostnú triedu a traja strelci III. výkonnostnú triedu. V kategórii OS-80 dosiahli štyria strelci výsledok  I. výkonnostnej triedy v streľbe, piati II. výkonnostnú triedu a dvaja strelci III. výkonnostnú triedu.

Na záver by sme radi poďakovali strelcom za preukázanú disciplínu, rozhodcom za ich pohotové a správne rozhodovanie, všetkým organizátorom a sponzorom za ich podporu pri zorganizovaní XXXVI. ročníka „ Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica a II. ročníka Memoriálu Ing. Lamberta Jokla.

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom vyjadruje ešte raz poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii Zlatej pušky mesta Banská Štiavnica, Memoriálu Ing. Lamberta Joklaza finančnú či materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom  zabezpečení tohto podujatia. Vďaka patrí sponzorom: Mestské lesy spol. s r.o. Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Žiar nad Hronom, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Snack bar PAPUČA – Peter Linder, ViOn-LG s.r.o..

SAM_3072

Výsledková listina GM – 800

Výsledková listina OS – 80

 

Spracoval Ing. Miroslav Garaj

Zlatá puška mesta Banská Štiavnica a memoriál Ing. Lamberta Jokla – 2014

Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom

v spolupráci s

Mestským úradom Banská Štiavnica, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica

a RgO SPZ Žiar nad Hronom

usporiadajú

XXXVI. ročník verejnej streleckej súťaže

„ZLATÁ PUŠKA

MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“

v malokalibrovom štvorboji M – 800

a

„ Memoriál Ing. Lamberta Jokla“ 

 v OS 80

dňa 31. augusta 2014

na strelnici SOŠL – Drieňová pri Banskej Štiavnici

 

Organizačný výbor:

Predseda:                              Ing. Slavomír Kicko

predseda OPK

Riaditeľ                                  Ing. Ladislav Kružič st.

člen  streleckej komisie OPK

Hlavný rozhodca                    Róbert Gazdík

Rozhodcovia                          členovia streleckej komisie

Pokladník                                Ing. Garaj Miroslav

Lekárska služba                     MUDr. Kindernay Daniel

 

Propozície:

            Súťaž „ Zlatá puška mesta Banská Štiavnica“ sa uskutoční dňa: 31. augusta 2014 nasledovne:

–        M 800

–        OS 80

Súťaž sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku a týchto propozícií za každého počasia. Predaj nábojov na strelnici nebude zabezpečený. Cesta na strelnicu z Banskej Štiavnice vedie smerom na Banský Studenec, za Arborétom vpravo, označená smerovkou „ STRELNICA“

Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo po dohode s hlavným rozhodcom včas oznámi pretekárom.

Súťaž družstiev v M – 800 sa uskutoční len za účasti minimálne päť družstiev.

Hodnotenie súťažiacich:

súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach v každej disciplíne v celkovom poradí, obdržia hodnotné ceny;

– v prípade veľkého počtu pretekárov na OS si organizačný výbor vyhradzuje právo obmedziť počet pretekárov po odstrieľaní druhej položky, do tretej a štvrtej položky maximálne 12 najlepšie umiestnených strelcov bez nároku na vrátenie podielu;

ČASOVÝ ROZPIS:

Nedeľa dňa 31.08.2014

od 7.00 hod. do 8.00 hod. – prezentácia súťažiacich

od 7.15 hod. do 8.45 hod. – tréning a vylosovanie poradia

9.00 hod. – začiatok súťaže

15.00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov s cenami

Rozsah súťaže:

a.) Strelecké disciplíny guľové:

– líška sediaca redukovaná: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút,   povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v ľahu

– srnec redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč;

– kamzík redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji o voľne postavenú tyč;

– diviak redukovaný: – na 50 m malokalibrovkou, 2 x 10 výstrelov v časovom limite 6 minút, povolená optika maximálne zväčšenie 6 x, poloha v stoji bez opory;

b.) Broková disciplína na asfaltový terč:

– strieľa sa na oblúkovom strelišti na 4 x 20 asfaltových terčov;

Vklady strelcov:

GM – 800

tréning                                                                                   1 ,- €

pretek                                                                                    15 ,- €

družstvo                                                                                 2 ,- €

 

OS – 80

tréning                                                                                   5 ,- €

pretek                                                                                    20 ,- €

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Ing. Miroslav Garaj

Vedúci kancelárie OPK Žiar nad Hronom

Regionálne majstrovstvá v streľbe OPK Žiar nad Hronom 2014

Dňa 03.05.2014 sa na strelnici v Drieňovej opäť uskutočnili regionálne majstrovstvá v streľbe OPK Žiar nad Hronom. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa na strelnici zišlo pomerne dosť nadšencov poľovníckeho strelectva. V kategórii GM – 400 sa zaprezentovalo 39 pretekárov a v kategórii OS – 40  štyria pretekári.

Najlepší traja v kategórii GM – 400

1. Ing. Róbert Láska – 398 b., II. výkonnostná trieda, Lesy SR, š.p.

2. Martin Kabina – 390 b., II. výkonnostná trieda, K -U-P Bzenica

3. Peter Knopp – 385 b., II. výkonnostná trieda, PS UPS Lutila

Najlepší traja v kategórii OS – 40

1. Ing. Róbert Láska – 32 b., III. výkonnostná trieda, Lesy SR, š.p.

2. Jozef Štefanka – 30 b., III. výkonnostná trieda, SOŠL Banská Štiavnica

3. RNDr. Marián Bačo – 28 b., SOŠL Banská Štiavnica

Výsledková listina M 400 I časť

Výsledková listina M 400 II časť

Výsledková listina OS – 40

Kalendár streleckých podujatí na rok 2013

Termínový kalendár streleckých podujatí za rok 2013

Strelecké podujatie OPK Žiar nad Hronom na rok 2013:

 

04.05.2013 – Okresný prebor OPK Žiar nad Hronom

11.05.2013 – Kontrolné streľby

18.05.2013 – Kontrolné streľby

25.05.2013 – Kontrolné streľby

08.06.2013 – Kontrolné streľby

15.06.2013 – Kontrolné streľby

22.09.2013  – Zlatá puška mesta Banská Štiavnica

 

Ďalej by OPK Žiar nad Hronom mala záujem organizovať v roku 2013 – Oblastné majstrovstvá SPK;