AMO 2019

V júni 2019 boli zistené stopy vírusu afrického moru ošípaných v mäse, ktoré cestujúci prepravili do Severného Írska.

Letiskové úrady zadržali viac ako 300 kg nelegálne dovezeného mäsa. Severoírske ministerstvo poľnohospodárstva, životného prostredia a vidieckych záležitostí (DAERA) uviedlo, že vzorka týchto skonfiškovaných výrobkov bola testovaná na Inštitúte pre poľnohospodárstvo a potraviny (AFBI), čo viedlo k detekcii fragmentov DNA vírusu afrického moru ošípaných. DNA fragmenty afrického moru ošípaných boli zistené v klobáse, ktorá pochádzala z Ázie.“

DAERA uviedla, že aj keď zistenie nepredstavuje významnú hrozbu pre zdravotný stav zvierat v Severnom Írsku, ani neovplyvňuje štatút krajiny bez výskytu AMO, posilňuje dôležitosť kontrol osobných dovozov mäsa a mliečnych výrobkov vynucovaných úradníkmi DAERA.

Hlavný veterinárny úradník DAERA Dr. Robert Huey varoval, že je nezákonné privážať určité potraviny a rastlinné výrobky do krajiny, aby sa predišlo riziku dovozu chorôb zvierat alebo rastlín. Povedal: „ Pre náš agropotravinársky priemysel a životné prostredie je najväčším rizikom zavedenie škodcov, chorôb a nepôvodných druhov, ktoré môže mať potenciálne zničujúce dopady. “

Vydané upozornenia sú jasne viditeľné na miestach vstupu do Severného Írska. Zdôrazňujú, že mäsové a mliečne výrobky by sa nemali prepravovať do krajiny v batožine cestujúcich, pretože môžu byť zabavené zamestnancami v miestnych prístavoch a na letiskách.