Aktuálny návrh zákona 274/2009 Z.z., o poľovníctve po prvom čítaní v NRSR:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov – číslo tlače: tlač 328 – prvé čítanie, 30.1.2013

Paragrafové znenie pdf na stiahnutie.

Tento obsah bol zaradený v Novinky, V poľovníctve. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.